ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/ให้สัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
o บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999 
o ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115
o ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More