ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา-จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ และพบปะผู้นำดะวะห์ประเทศไทย 11 มี.ค. นี้

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา-จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ และพบปะผู้นำดะวะห์ประเทศไทย 11 มี.ค. นี้

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
ช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังแพขนานยนต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเพื่อเชื่อมอำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนคร และรับฟังรายงานสรุปข้อมูลการยกระดับโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลา พร้อมกล่าวมอบนโยบายและพบปะประชาชน ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 12.40 น. นายกรัฐมนตรีจะพบปะพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ ณ ตลาดสันติสุขและตลาดกิมหยง อำเภอหาดใหญ่ แล้วออกเดินทางไปจังหวัดยะลา 
ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 15.00 น. นายกรัฐมนตรีพบปะผู้นำดะวะห์และผู้เข้าร่วมบรรยายธรรม (โยร์) เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ณ ศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย (มัรกัสยะลา) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะพบปะผู้นำดะวะห์แห่งประเทศไทยและพบปะประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 18.45 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
“การลงพื้นที่ตรวจราชการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการ รวมถึงรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขให้ตรงจุด ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง” นายอนุชา ย้ำ
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More