ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​”ธนกร” เผย “นายก” สั่งเร่งแก้ปัญหาผู้มีสิทธิเข้าคิวหน้าธนาคารเพื่อรอยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ย้ำทุกส่วนต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ

​”ธนกร” เผย “นายก” สั่งเร่งแก้ปัญหาผู้มีสิทธิเข้าคิวหน้าธนาคารเพื่อรอยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ย้ำทุกส่วนต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กังวลภาพประชาชนผู้มีสิทธิ แออัดหน้าธนาคารหรือจุดให้บริการ เพื่อรอเข้าแถว/ต่อคิว รอยืนยันตัวตนตามสาขาธนาคาร ที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  บางสาขาธนาคารในบางวัน ทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน อาจเปิดให้คิวบริการแบบจำกัดจำนวน เช่น แค่ 100 คิว ทำให้เกิดภาพประชาชนแออัดเบียดเสียดรอรับบริการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หามาตรการแก้ไขหรือวิธีการเพิ่มเติม เพื่อช่วยประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถยืนยันตัวตนได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มจำนวนคิวบริการ หรือการเปิดจองคิวก่อนไปธนาคาร เพื่อจะได้ไปยืนยันตัวตน ณ สาขาธนาคารตามเวลาที่กำหนด ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ต้องคิดวิธีการทำงานให้เร็วและรอบคอบที่สุด เพราะนายกรัฐมนตรีอยากเห็นประชาชนผู้มีสิทธิได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามกำหนดการและตรงตัวบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่สุด
กระทรวงการคลัง รายงานว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,742,919 ราย (สถานะ 7 มีนาคม 2566) สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -1 พฤษภาคม 2566 โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน
2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 
ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th //

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More