ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คลัง จ.อุบลราชธานี แนะนำวิธีง่ายๆ และสะดวกไม่มีปัญหาในการยืนยันตัวตนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง

คลัง จ.อุบลราชธานี แนะนำวิธีง่ายๆ และสะดวกไม่มีปัญหาในการยืนยันตัวตนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง

นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลัง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า การยืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 วิธี วิธีแรกคือ ยืนยันตัวตนที่ ธ.กรุงไทยฯ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ส่วนผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง หากมายืนยันตัวตนด้วยตนเองอาจไม่สะดวก เพราะระบบจะทำการสแกนใบหน้าในบัตร ใบหน้าของแต่ละคน อาจจะแตกต่างไปจากในบัตรประชาชน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการยืนยันตัวตน

ดังนั้น ให้ใช้วิธีที่สองคือ การมอบอำนาจให้บุตรหลานมายืนยันตัวตนแทน โดยนำบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ) สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ธนาคาร และทำการสแกนใบหน้าผู้รับมอบอำนาจแทน

คลัง จ.อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การยืนยันตัวตนที่ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ดำเนินการได้ภายใน 180 วันหลังประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ส่วนการยืนยันตัวตน ที่ ธ.กรุงไทย นั้น สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More