ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ คุมเข้มสั่งยกระดับมาตรการ PM 2.5 และตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่วนหน้าภาคเหนือ

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ คุมเข้มสั่งยกระดับมาตรการ PM 2.5 และตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่วนหน้าภาคเหนือ

องนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ คุมเข้มสั่งยกระดับมาตรการ PM 2.5 และตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่วนหน้าภาคเหนือ

พลเอก คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พื้นที่ชุมชนเมือง รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจ ด้วยการสื่อสารเชิงรุก รวมทั้งยกระดับปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนใน 3 พื้นที่ ทั้งพื้นที่เมือง พื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ใน 7 มาตรการ โดยให้เร่งการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่วนหน้าภาคเหนือ การสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดคนเผาในพื้นที่เสี่ยง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงครบวงจร ชิงเก็บลดเผาในพื้นที่โล่ง การใช้กลไกทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่คุมเข้มมาตรการทางกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชน การลดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า การผลักดันกลไกระหว่างประเทศ รวมทั้งการดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

พลเอก ประวิตรฯ ยังได้กำชับในพื้นที่เมือง ให้กำหนดมาตรการนำรถเก่าออกจากระบบ ทดแทนด้วยรถใหม่มลพิษต่ำ พื้นที่เกษตร ให้เข้มงวดพื้นที่เพาะปลูก อ้อย ข้าวและข้าวโพด และพื้นที่ป่า ให้ติดตามจุดความร้อน  โดยได้ย้ำสั่งการเข้มและขอความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย กำชับจังหวัดออกประกาศห้ามเผาในทุกพื้นที่ และใช้กลไกระดับพื้นที่ลงกำกับเข้มทำความเข้าใจกับเกษตรกร ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาปิดป่าในพื้นที่ไฟไหม้ป่าและระดมสรรพกำลัง และเครือข่ายอาสาสมัครเข้าดับไฟป่า ให้ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือ โรงงานลดกำลังการผลิตในภาวะเสี่ยงและงดรับพืชเกษตรที่มาจากการเผา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้พิจารณาปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อมีโอกาส ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปดูแลให้คำแนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มบังคับใช้กฎหมาย ขอความร่วมมือและสื่อสารเชิงรุกกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นต้นเหตุ ทั้งนี้ขอให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในมาตรการที่กำหนดร่วมกันให้เป็นผล เพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็กในสถานการณ์วิกฤตของฝุ่นละอองขาดเล็กที่กำลังเกิดขึ้น

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More