ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“อนุทิน” ติดตามผลงานเด่น เขตสุขภาพ 2,3 พัฒนาบริการขั้นสูง ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลไร้รอยต่อ

“อนุทิน” ติดตามผลงานเด่น เขตสุขภาพ 2,3 พัฒนาบริการขั้นสูง ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลไร้รอยต่อ

 

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 2 และ 3 เผย มีผลงานเด่นทั้งด้านการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลขั้นสูง ระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ พัฒนาเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รวมทั้งการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดย รพ.เพชรบูรณ์ มีผู้บริจาคกระจกตาสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ          วันนี้ (10 มีนาคม 2566) ที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และพญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ให้การต้อนรับ          นายอนุทิน กล่าวว่า เขตสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลขั้นสูง อาทิ โรคมะเร็ง โรคไต การปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายช่วยกันดูแลผู้ป่วย จนทำให้ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ด้วยดี จึงขอให้นำประสบการณ์และบทเรียนที่ได้มาทบทวนและวางแนวทางพัฒนาในส่วนที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น          นพ.ภาณุมาศ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 2 (จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย) มีผลงานเด่น อาทิ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก มีศูนย์ไตเทียมครบวงจร จำนวน 22 เครื่อง ให้บริการวันละ 3 รอบ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เฉลี่ยถึง 1,000 ครั้ง/เดือน ส่วนการรักษาโรคมะเร็ง ให้บริการทั้งการผ่าตัดและรังสีรักษา ด้วยเครื่อง Tomo Therapy และเครื่อง Brachytherapy (Co-60) ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยเหลือ 14 วัน และยังใช้เทคนิคขั้นสูงในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น สำหรับการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ มีการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชน ทำให้มีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น โดย รพ.เพชรบูรณ์ มีการบริจาคกระจกตาสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และยังสามารถปลูกถ่ายกระจกตาได้ที่ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก นอกจากนี้ มีแผนพัฒนา Sky Doctor รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ซึ่งมีทีมกู้ชีพขั้นสูง รวม 4 ทีม ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมการบินระหว่างเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3 ภายในปี 2567          ด้าน พญ.วิพรรณ กล่าวว่า ผลงานสำคัญด้านต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 3 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท) อาทิ ด้านศักยภาพการบริการ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ได้พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โดยเฉพาะด้านโรคมะเร็ง ให้บริการผู้ป่วยได้มากกว่า 1,000 ราย/ปี ช่วยลดการส่งต่อออกนอกเขตถึงร้อยละ 78.4 และยังขยายบริการรักษาด้วยเคมีบำบัดโดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลชุมชนในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการเครื่องปอด-หัวใจเทียมแบบเคลื่อนย้าย (Mobile ECMO) ส่วนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกจังหวัดในเขตฯ มีการพัฒนาเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม อาคารสถานที่และบริเวณภายนอก ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทุกมิติ

ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/65974

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More