ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นครพนม เดินหน้าจับมือทุกภาคีเครือข่ายแก้ปัญหา “ส้วมไม่ได้มาตรฐาน” ตามแนวทางแก้จน โดยส่งมอบส้วมมาตรฐานให้ประชาชนแล้ว 1,854 ครัวเรือน จาก 2,677 ครัวเรือน พุ่งเป้าส่งมอบให้แล้วเสร็จภา

นครพนม เดินหน้าจับมือทุกภาคีเครือข่ายแก้ปัญหา “ส้วมไม่ได้มาตรฐาน” ตามแนวทางแก้จน โดยส่งมอบส้วมมาตรฐานให้ประชาชนแล้ว 1,854 ครัวเรือน จาก 2,677 ครัวเรือน พุ่งเป้าส่งมอบให้แล้วเสร็จภา

นครพนม เดินหน้าจับมือทุกภาคีเครือข่ายแก้ปัญหา “ส้วมไม่ได้มาตรฐาน” ตามแนวทางแก้จน โดยส่งมอบส้วมมาตรฐานให้ประชาชนแล้ว 1,854 ครัวเรือน จาก 2,677 ครัวเรือน พุ่งเป้าส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค. 66 นี้

 

วันนี้ (11 มี.ค. 66) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. ซึ่ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน คำว่า “ยากจน คือ ทุกความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบพบอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง”

“จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ด้วยการนำแพลตฟอร์ม ThaiQM ที่พัฒนาโดยกรมการปกครองมาเป็นเครื่องมือในการ Re X-ray ข้อมูลความเดือดร้อนเพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบ TPMAP ซึ่งจากข้อมูลพบว่า มีพี่น้องประชาชนที่เป็นสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ได้รับความเดือดร้อน “ไม่มีส้วมที่ได้มาตรฐาน” จำนวนกว่า 2,677 ครัวเรือน ทางจังหวัดฯ จึงได้ร่วมกับอำเภอและส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน” นายวันชัยฯ กล่าว

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต่ออีกว่า เมื่อวานนี้ จังหวัดนครพนมได้จัดโครงการ “โถสุขภัณฑ์ ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงวัย” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวทางการแก้จน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ขาดโอกาสได้เข้าถึงโถสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ขณะนี้มีความคืบหน้าผลการดำเนินการส่งมอบโถสุขภัณฑ์ให้กับพื้นที่แล้วเสร็จได้แก่ อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาทม อำเภอวังยาง และเทศบาลเมืองนครพนม รวมทั้งสิ้น 1,854 ครัวเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการ อีก 9 อำเภอ จำนวน 813 ครัวเรือน โดยจังหวัดนครพนมมีเป้าหมายที่จะดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 นี้

“เพราะทุกความเดือดร้อนของประชาชนคือหน้าที่ของคนมหาดไทย และข้าราชการทุกคนในฐานะข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการที่ดีของพี่น้องประชาชน ซึ่งไม่ว่าปัญหาดังกล่าวจะลำบากยากเข็ญเช่นไร พวกเราจะไม่ทอดทิ้งประชาชน และจะพุ่งเป้าไป “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พบปะ พูดคุย รับฟัง และนำปัญหาเหล่านั้นมาเป็นศัตรูที่ต้องสู้รบเพื่อคว้าชัยชนะ นั่นคือ “ความสุขที่ยั่งยืนของประชาชน” ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือต้องการขอรับความช่วยเหลือทุกเรื่อง ขออย่าเก็บไว้ ให้แจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทุกน้อยลงจนหมดไป มีแต่ความสุขที่เพิ่มพูนและยั่งยืน” ผวจ.นครพนม กล่าวในช่วงท้าย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More