ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย 11 – 13 มีนาคมนี้

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย 11 – 13 มีนาคมนี้

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในงานวันช้างไทย ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง

กิจกรรมภายในงาน อาทิ ร่วมสนุกรับ Gift voucher นั่งช้าง ของที่ระลึกจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ ร่วมทำบุุญให้อาหารช้าง รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มายมาย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More