ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงขยาย ทล.205 อำเภอหนองบัวโคก – อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขยาย ทล.205 อำเภอหนองบัวโคก – อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขยาย ทล.205 อำเภอหนองบัวโคก – อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

เพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชัยภูมิ

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 205 สาย อำเภอหนองบัวโคก – อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จระหว่าง กม. ที่ 170+100 – 186+772 ระยะทางยาวประมาณ 16.67 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และสิ้นสุดที่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเส้นทางเศรษฐกิจในการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ไปยัง อำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ หรือแยกไปอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้
ทางหลวงหมายเลข 205 สาย อำเภอหนองบัวโคก – อำเภอพระทองคำ ปัจจุบันการจราจรหนาแน่น มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 7,972 คันต่อวัน มีปริมาณรถบรรทุกร้อยละ 28.99 เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรสวนทางกันและมีผิวจราจรที่แคบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงขยายทางหลวงช่วงดังกล่าวให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร โดยโครงการดังกล่าวก่อสร้างเป็นเกรด AC 40 – 50 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างทางให้ดีขึ้น มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบคอนกรีตแบริเออร์และแบบยก กว้าง 4.60 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 658.79 ล้านบาท
 
โครงการการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้สะดวก ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางอันเนื่องมาจากปริมาณจราจรที่สูงขึ้น ส่งเสริมศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางถนน ระบบโลจิสติกส์ ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งบรรเทาปัญหาด้านการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 205 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันได้ ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
 
ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วน ทล. โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More