ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับผู้บริหารและข้าราชการ ‘ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ’ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

DGA ให้การต้อนรับผู้บริหารและข้าราชการ ‘ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ’ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ‘ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ’ นำโดย รองผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ นาวาอากาศเอก ธัชพงษ์ นิลอุบล และ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ นากรักษา พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์ ผอ.กองควบคุมมาตรฐานซอฟต์แวร์ และคณะข้าราชการสังกัดศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการนี้ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล” เพื่อเป็นแนวทางให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อร่วมก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)