ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.นราธิวาส จัดชุดลาดตระเวน 3 ฝ่าย “ทัวร์สันติสุข” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้กับประชาชน

จ.นราธิวาส จัดชุดลาดตระเวน 3 ฝ่าย “ทัวร์สันติสุข” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้กับประชาชน

นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาภากร วิรูปักษ์อารักษ์ ผกก.สภ.ระแงะพ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.ทพ.45 และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว จัดชุดลาดตระเวน 3 ฝ่าย “ทัวร์สันติสุข” ลงพื้นที่ลาดตระเวนป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอระแงะ ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลบาโงสะโต//พื้นที่ตำบลเฉลิม//พื้นที่ตำบลมะรือโบตก//พื้นที่ตำบลตันหยงมัส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้กับประชาชน

นายอำเภอระแงะ ได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดพร้อมกันทั้งอำเภอ เนื่องในวันเชิงสัญลักษณ์ วันสถาปนา BRN ซึ่งอาจมีการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ จึงให้ทุกหมู่บ้านมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะมีการจัดชุด “ทัวร์สันติสุข” เป็นประจำต่อเนื่อง ตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมเน้นย้ำ ชุด ชรบ. ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ช่วยกันสอดส่องดูแล สิ่งผิดปกติ และบุคคลแปลกหน้า เข้ามาในพื้นที่ มีการปรับเปลี่ยนห้วงเวลาในการปฏิบัติเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ จนท. โดยเฉพาะห้วงเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามมักใช้ในการก่อเหตุ และเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคล/ยานพาหนะ รวมถึงการป้องกันยาเสพติดด้วย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230314094709771

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More