ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง ‘นวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลในการบริการสาธารณะ’

DGA ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง ‘นวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลในการบริการสาธารณะ’

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นำโดย นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกอบต.ตำบลนิคมพัฒนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานขององค์กรจัดทำแผนพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง ‘นวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลในการบริการสาธารณะ’ จาก DGA ในฐานะหน่วยงานกลางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)