ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เข้าร่วมหารือ ปลัดฯ ณัฐพล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

รัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เข้าร่วมหารือ ปลัดฯ ณัฐพล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เข้าร่วมหารือ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้แก่ การบริหาจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การส่งเสริม MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) การคุ้มครองและการบริหารเกี่ยวกับพลังงานน้ำมันและแร่ธาตุ การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งการหารือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออันดีในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทย-ลาว นอกจากนี้ ทาง สปป.ลาว ได้ขอคำแนะนำแนวทางจากไทยในเรื่องการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการ ภายหลังจากสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายด้วย

โดยการหารือครั้งนี้ มีนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสุชาดา โพธิ์เจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More