ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

อารยา อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และ ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชุมคณะกรรมการฯ อาทิ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิฯ ที่ปรึกษาโครงการ สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล พรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนมูลนิธิ-สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน สมาคมคนตาบอด สมาคมคนพิการ สมาคมคนหูหนวก มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อคัดเลือกคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”ครั้งที่ 35 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

รางวัลประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” / เข็มเชิดชูเกียรติ /เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท/ ประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ปี 2566 โดยมูลนิธิฯ จะมีหนังสือเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เสนอชื่อคนพิการที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิฯ และ สามารถ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ Princessngamchit.org ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2566 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2566….ติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 080-4042439

ขอขอบคุณ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรุณาอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายการประชุมที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More