ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พล.อ.ประวิตร  จี้ คกก.สิ่งแวดล้อมฯ  คุมเข้มแก้ PM2.5  ป้องเสี่ยงสุขภาพ ปชช.17 จว. ผ่านมติ EIA 10 โครงการ มุ่งพัฒนา/ปชช.อยู่ดีมีสุข ร่วมภูมิใจ”อ.ศรีสงคราม นครพนม”รับรางวัลมาตรฐานโลก”พื้นที่ชุ่มน้ำ” 

พล.อ.ประวิตร  จี้ คกก.สิ่งแวดล้อมฯ  คุมเข้มแก้ PM2.5  ป้องเสี่ยงสุขภาพ ปชช.17 จว. ผ่านมติ EIA 10 โครงการ มุ่งพัฒนา/ปชช.อยู่ดีมีสุข ร่วมภูมิใจ”อ.ศรีสงคราม นครพนม”รับรางวัลมาตรฐานโลก”พื้นที่ชุ่มน้ำ” 

พล.อ.ประวิตร  จี้ คกก.สิ่งแวดล้อมฯ  คุมเข้มแก้ PM2.5  ป้องเสี่ยงสุขภาพ ปชช.17 จว. ผ่านมติ EIA 10 โครงการ มุ่งพัฒนา/ปชช.อยู่ดีมีสุข ร่วมภูมิใจ”อ.ศรีสงคราม นครพนม”รับรางวัลมาตรฐานโลก”พื้นที่ชุ่มน้ำ” 

เมื่อ 15 มี.ค.66 , 09.30น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการฯได้รับทราบ รายงานผลการประชุม สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย พื้นที่ชุมน้ำสมัยที่ 14 จัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “Wetlands Action for People and Nature” โดยมีพิธีมอบรางวัล Wetland City Accreditation ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบรางวัล การรับรอง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ให้เป็นเมืองแห่งพื้นที่ชุมน้ำภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย พื้นที่ชุมน้ำ

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 10 โครงการสำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนา พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำกรงปินัง จ.ยะลา ของกรมชลประทาน ,โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 2 จ.ปทุมธานี ของการเคหะแห่งชาติ ,โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ของกรมทางหลวง ,โครงการทางเลี่ยงเมืองสกลนคร (ด้านทิศตะวันออก)ของกรมทางหลวง ,โครงการทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง-อ.งาว ของกรมทางหลวง ,โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ของกรมทางหลวง ,แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปาย และอ.บางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และยังได้ มีมติเห็นชอบ กรอบการเจรจาและท่าทีของไทยในการประชุม รัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯสมัยที่ 16 รอตเตอร์ดัมสมัยที่ 11 และสตอกโฮล์มสมัยที่ 11 และเห็นชอบการปรับปรุงประกาศ ทส.การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม :กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล เพื่อควบคุมการก่อสร้างที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของชายฝั่งทะเล 

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน ต่อภาวะสภาพอากาศปัจจุบันที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่ โดยเห็นชอบมาตรการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ช่วงสถานการณ์วิกฤติ ใน 17 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมด้วยแผนการดำเนินงานมาตรการระยะยาว ปี67-70 ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ป่า เมือง เกษตร และ ปกป้อง ประชาชน

พล.อ.ประวิตร  ยังได้ขอบคุณและชื่นชม ทส.ในการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสากล พร้อมกำชับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง(PM2.5)โดยด่วน พร้อม เน้นย้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบตามรายงาน EIAแล้ว จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม รองรับการพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข ต่อไป

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More