ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบัน TDGA โดย DGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร e-GCEO#9 ศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

สถาบัน TDGA โดย DGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร e-GCEO#9 ศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงใน ‘หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)’ ศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี Mr. Edison Xu, Board Director กล่าวให้การต้อนรับ และเข้าเยี่ยมชม Customer Solutions Integration and Innovation Center และรับฟังการบรรยายหัวข้อ Digital Transformation Trends and Business Innovation ที่แสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ณ อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 หลังจากนั้นคณะผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางต่อไปยังโรงแรมเอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “พัฒนา Digital Mindset and Leadership” โดยมี ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เป็นวิทยากรบรรยาย

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)