ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แม่บ้านมหาดไทยเมืองเลย ลงพื้นที่ส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการน้อมนำพระราชดำริ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

แม่บ้านมหาดไทยเมืองเลย ลงพื้นที่ส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการน้อมนำพระราชดำริ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

แม่บ้านมหาดไทยเมืองเลย ลงพื้นที่ส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการน้อมนำพระราชดำริ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66223

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More