ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดพิธีลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ประจำปี 2566

CAAT จัดพิธีลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ประจำปี 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566  ณ ห้องน่านนคร สำนักงานการบิ

วันที่ 20 มีนาคม 2566  ณ ห้องน่านนคร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT

ได้ลงนามมอบเงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ รายละ 128,845 บาท จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางแน่งน้อย ร่มรื่น ผู้ดูแลคนพิการ เกี่ยวข้องเป็นมารดา ขอใช้สิทธิแทนบุตร น.ส. สุวิชญา ร่มรื่น

2. น.ส. สุดารัตน์ บับภาร ผู้ดูแลคนพิการ เกี่ยวข้องเป็นมารดา ขอใช้สิทธิแทนบุตร น.ส.พรไพลิน ฉันท์รัตนโยธิน

3. น.ส. นันทนา สว่างภพ ผู้ดูแลคนพิการ เกี่ยวข้องเป็นมารดา ขอใช้สิทธิแทนบุตร ด.ญ. พิชานันท์ สว่างภพ

“CAAT ขอส่งเสริมการทำงานของคนพิการ โดยการทำสัญญามอบเงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/