ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ลุงป้อม’ พบผู้นำศาสนา/ชุมชน/สถานศึกษา จชต. ขอบคุณช่วยพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลพร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิต/ให้สิทธิที่ทำกิน/สวัสดิการ ส่งเสริม ศก.เพิ่มรายได้ ปชช.อยู่ดีมีสุข

ลุงป้อม’ พบผู้นำศาสนา/ชุมชน/สถานศึกษา จชต. ขอบคุณช่วยพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลพร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิต/ให้สิทธิที่ทำกิน/สวัสดิการ ส่งเสริม ศก.เพิ่มรายได้ ปชช.อยู่ดีมีสุข

ลุงป้อม’ พบผู้นำศาสนา/ชุมชน/สถานศึกษา จชต. ขอบคุณช่วยพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลพร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิต/ให้สิทธิที่ทำกิน/สวัสดิการ ส่งเสริม ศก.เพิ่มรายได้ ปชช.อยู่ดีมีสุข

เมื่อ 17 มี.ค.66  พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. พร้อมด้วย รมช.กห.และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ต่อเนื่องจากช่วงเช้า(จ.ยะลา)โดยในช่วงบ่ายได้พบปะผู้นำศาสนา และเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ จชต. ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยพล.อ.ประวิตรได้กล่าวขอบคุณที่มาให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้สันติสุข ในการดำรงชีวิตที่ผ่านมา เป็นอย่างดี ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเจตจำนงในการเดินทางมาพบในครั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักการศาสนาของพี่น้องมุสลิม สนับสนุนค่าอาหารกลางวันตาดีกา ต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มจำนวนครูผู้สอนให้เหมาะสม กับสัดส่วนนักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งการสนับสนุนครูโรงเรียนเอกชน ให้มีสิทธิ และการเพิ่มค่าตอบแทน/ค่าเสี่ยงภัยครู และผู้บริหารด้วย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด จ.นราธิวาส เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ทับซ้อนกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ อ.ระแงะ และ อ.สุไห ปาดี และ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  และได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดแก้ปัญหาอันเนื่องจากกฎหมายของรัฐ มีการทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติฯ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าพรุ ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ทำให้ชาวบ้านขาดสถานะกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน มากกว่า 33ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ ศอ.บต. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทั่งประสบผลสำเร็จในระดับพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปชาวบ้านจะสามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป  

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบปะพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก อย่างเป็นกันเอง และเดินทาง ต่อไปยัง อ.สุไหโกลก จ.นราธิวาส  เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด่านชายแดนพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถสร้าง/เพิ่มรายได้ ประชาชนในพื้นที่  รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง2ประเทศ ด้วย จากนั้นได้พบปะพี่น้องประชาชน และนักธุรกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ สวนมิ่งขวัญประชา ก่อนเดินทางกลับ กทม.โดยสวัสดิภาพ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More