ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

 

 ประชาสัมพันธ์ เขตปทุมวัน
กิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประชาชนบ้านใดที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครอง เช่น สุนัข หรือ แมวที่มีอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่อยู่ในช่วงตั้งท้องหรือให้นมลูกปีนี้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือฉีดวัคซีนเกิน 6 เดือนขึ้นไป
 แนะนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสัตว์มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ฟรี

Cr. FB สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More