ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม. เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า  หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

ครม. เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายอัตราอากรทั่วไป ส่วนโครงสร้างอัตราอากร กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร

หมายเลขโทรศัพท์  02-667-6476

หรือสอบถามปัญหาทางศุลกากร ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) หมายเลข  02-667-6656 หรือ สายด่วน 1164

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More