ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3673

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More