ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตากจัดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2023 “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก

จังหวัดตากจัดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2023 “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก

วันนี้ (25 มี.ค.2566) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนริมแม่น้ำปิงเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดงาน “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดตาก ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดตาก

รวมทั้ง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดตาก ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองยกระดับมาตรฐาน คุณภาพสินค้า ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนและหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก” มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบกิจการจำหน่ายกาแฟจังหวัดตาก รวมทั้งผู้ประกอบการปลายทาง เข้าร่วมงาน จำนวน 40 ราย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันคั่วสกัดกาแฟด้วยเครื่องสกัดแบบดริป และชิมกาแฟ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาการพัฒนากาแฟในพื้นที่ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230325122218715

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More