ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยให้ธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ทันการใช้สิทธิตามโครงการรอบแรกมากที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยให้ธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ทันการใช้สิทธิตามโครงการรอบแรกมากที่สุด

วันนี้ (25 มี.ค.66) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาอุปสรรคการยืนยันตัวตนผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ เพื่อให้ทันการใช้สิทธิตามโครงการรอบแรก ในวันที่ 1 เมษายนที่จะถึงนี้

โดยนายนพ พงษ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน ที่บ้านสำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ รายแรกนายกิมสุน แซ่จิ๋ว อายุ 95 ปี นอนติดเตียงจากความชรา ไม่สามารถเดินทางได้ รายที่สอง นายพลราวี ศรีเลิศ อายุ 28 ปี เป็นผู้พิการต้องนั่งรถเข็น ไม่สามารถเดินทางได้เช่นกัน เบื้องต้นธนาคารออมสินได้ช่วยอำนวยความสะดวกยืนยันตัวตนสำเร็จและจัดทำสมุดบัญชีเพื่อโอนเงินให้พร้อม ซึ่งขณะนี้ ธนาคารออมสิน กำลังลงพื้นที่ยืนยันตัวตนในเขตรับผิดชอบ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลโสน ตำบลสำโรงตาเจ็น ตำบลหัวเสือ ตำบลกฤษณา ตำบลกะจง ตำบลลมศักดิ์ ตำบลกันทรารมย์ และตำบลตะเคียน เน้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นหลัก

สำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอจังหวัดศรีสะเกษประสานทุกอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขอให้รีบยื่นอุทธรณ์และเร่งติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่องรายได้ติดต่อสำนักงานสรรพกรพื้นที่ เรื่องเอกสารโฉนดที่ดินติดต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยันข้อมูลจริงที่อาจคลาดเคลื่อน อีกทั้งเป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อให้ไม่เสียสิทธิในครั้งต่อไป และเมื่ออุทธรณ์แล้ว ผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More