ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กอนช. เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยแล้งต่อเนื่อง

กอนช. เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยแล้งต่อเนื่อง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยแล้งต่อเนื่อง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (28 มี.ค.66) ว่า ได้ติดตามระดับน้ำแม่น้ำโขงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ คือ บริเวณสถานีวัดน้ำเชียงแสน จ.เชียงราย คาดระดับน้ำลดลงทันทีประมาณ 6 – 8 เซนติเมตร ช่วงวันที่ 27 – 28 มีนาคม // บริเวณสถานีวัดน้ำเชียงคาน จ.เลย คาดระดับน้ำลดลงประมาณ 55 – 75เซนติเมตร ช่วงวันที่ 28 – 29 มีนาคม // บริเวณสถานีวัดน้ำหนองคาย จ.หนองคาย ถึง สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี คาดระดับน้ำลดลงประมาณ 55 – 75 เซนติเมตร ช่วงวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน ทั้งนี้ กอนช. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการรองรับหน้าแล้งอย่างเคร่งครัด เช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล บริเวณบ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีประชาชนได้รับผลประโยชน์ 204 ครัวเรือน รวม 588 คน ส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติการฝนหลวง 3 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดตากและสระแก้ว พร้อมเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More