ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  สำนักช่างสิบหมู่จัดกิจกรรมเวิร์กชอป #Workshop ในนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สำนักช่างสิบหมู่จัดกิจกรรมเวิร์กชอป #Workshop ในนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

 เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สำนักช่างสิบหมู่จัดกิจกรรมเวิร์กชอป #Workshop ในนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
: กิจกรรมการเขียนลายรดน้ำ วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖
: กิจกรรมการเขียนหัวเขน วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖
: กิจกรรมการปั้นปูนสด#รายละเอียดการจัดกิจกรรม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
วันละ ๒ รอบ รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมรอบละ ๓๐ คน รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
แสกน QR Code ที่โปสเตอร์ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
* * * ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ๑ รอบ * * *

ข้อมูล สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More