ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023  มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเหนือสุดแดนสยามอย่าง ‘เชียงราย’

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเหนือสุดแดนสยามอย่าง ‘เชียงราย’

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023  มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเหนือสุดแดนสยามอย่าง ‘เชียงราย’ 

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เล่าถึงแนวคิดหลักของเบียนนาเล่ครั้งนี้ คือ ‘The Open World’ หรือ ‘เปิดโลก’ ซึ่งระหว่างลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ณ วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน ได้พบ ‘พระพุทธรูปปางเปิดโลก’ ที่มีพุทธลักษณะสำคัญคือประทับยืนอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองข้างห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลกทั้ง 3 ได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษย์โลก แสดงให้เห็นถึงปัญญาและการตื่นรู้ และอีกแง่มุมหนึ่งยังสื่อถึงการเปิดโลกการรับรู้ทางศิลปะที่เชื่อมโยงความจริงและนำไปสู่การตั้งคำถามด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัย 

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 งานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งที่ 3 งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ภายใต้แนวคิด The Open World  “เปิดโลก” การรับรู้ทางศิลปะ ผ่านผลงานของศิลปินจากทั่วโลก ที่จะมาร่วมเปิดมิติทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเชียงรายสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก แล้วพบกัน วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ จังหวัดเชียงราย

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandbiennale.org เพจ https://www.facebook.com/thailandbiennale และสายด่วนวัฒนธรรม 1765

#thailandbiennalechiangrai2023
#thailandbiennalechiangrai
#thailandbiennale
#ไทยแลนด์เบียนนาเล่

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More