ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพิษณุโลก คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ สวมชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพิษณุโลก คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ สวมชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพิษณุโลก คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ สวมชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือจากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ควบคุม กำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพิษณุโลก จัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ​ โดยตรวจความพร้อมเรือ – แพ​โดยสาร เอกสารประจำเรือ ณ จุดจอดเรือ (ชั่วคราว) เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีเรือ – แพโดยสาร และจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการ ประกอบด้วย เรือโดยสาร จำนวน 1 ลำ ผู้โดยสาร จำนวน 21 คน แพโดยสาร จำนวน 10 แพ ผู้โดยสาร จำนวน 177 คน โดยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ กำชับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำเรือ แพชูชีพ พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือคอยติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ข่าวพยากรณ์อากาศ ก่อนการเดินเรือทุกครั้ง หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More