ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภากาชาดไทย สร้างอาสาสมัครกาชาดสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

สภากาชาดไทย สร้างอาสาสมัครกาชาดสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

วันที่ 26 มีนาคม 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ “สร้างอาสาสมัครกาชาดสู่ชุมชน” ณ ชุมชนวัดดีดวด และชุมชนซอยสมบุญพัฒนา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้อาสาสมัครกาชาดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยและผู้นำในชุมชน จำนวน 150 คน ได้นำความรู้ และทักษะที่ตนเองมี ไปวางแผนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมเริ่มจากการปฐมนิเทศ แบ่งบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร เน้นกระบวนการเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกาชาด และประชาชนในชุมชน การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โดยมีฐานการสอนร้อยยางยืดและสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การสำลัก ให้บริการตัดผม และแบ่งกลุ่มไปทาสี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้น่าอยู่ น่ามอง รวมถึงการร่วมมือกันปลูกผักสวนครัว ให้ชาวบ้านในชุมชนใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 อาสาสมัครกาชาดจำนวน 100 คน ได้ไปลงพื้นที่ ณ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและปรับปรุงภูมิทัศน์วัด บางโพโอมาวาส และในเดือนเมษายน สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จะจัดกิจกรรมอีกหลายชุมชนในกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทย เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน” อาสาสมัครกาชาด” ที่ 
App Store คลิก  https://redcross.to/volunteerforios 
Google Play คลิก https://redcross.to/volunteerforandriod 
ลงทะเบียน เพื่อจองกิจกรรมไปบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันกับเราง่ายๆ เพียงปลายนิ้วมือคลิก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทยในนาม “อาสาสมัครกาชาด” ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของพลังอาสาสมัครกาชาด ร่วมกันทำงานเพื่อชุมชน และสังคม ให้เกิดเป็นชุมชนคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทยต่อไป
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More