ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ประกันตนหญิง ม.33/39 ตรวจฟรี มะเร็งเต้านม-ปากมดลูก รักษามะเร็งฟรี ไม่จำกัดวงเงิน-จำนวนครั้ง

ผู้ประกันตนหญิง ม.33/39 ตรวจฟรี มะเร็งเต้านม-ปากมดลูก รักษามะเร็งฟรี ไม่จำกัดวงเงิน-จำนวนครั้ง

 ผู้ประกันตนหญิง ม.33/39 ตรวจฟรี มะเร็งเต้านม-ปากมดลูก รักษามะเร็งฟรี ไม่จำกัดวงเงิน-จำนวนครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 โดยผู้ประกันตนหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย

การตรวจเต้านม

– อายุ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

– อายุ 40 – 54 ปี ตรวจทุกปี

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง

การตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบ Pap Smear

– อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง

การตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบ VIA

– อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี

– อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจแบบ Pap Smear

.

ส่วนผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง เข้ารับการรักษาได้ฟรีจนสิ้นสุดการรักษา ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งการรักษา โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยตรงแก่สถานพยาบาล ไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน ยกเว้น มีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือสิทธิการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้ยานอกบัญชียาหลัก ดูข้อมูลสถานพยาบาลหรือข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทรสายด่วน 1506

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More