ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดีอีเอส เปิดงานระดมความคิดเห็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต

ดีอีเอส เปิดงานระดมความคิดเห็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต

ดีอีเอส เปิดงานระดมความคิดเห็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต

               วันนี้ (3 เม.ย. 66 ) ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ระดมความคิดเห็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบสื่อสารของกระทรวงฯ ให้พร้อมรับกับภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ความมั่นคง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นาย มนัส ทรงแสง ประธานสหพันธ์สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประเทศไทยณ และทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผ่านระบบการประชุมออนไลน์

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More