ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำสนับสนุนการท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง

กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำสนับสนุนการท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง

จากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้ออกตรวจตราควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตสาอาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง
กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง” ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง ใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ช่วงจากวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย – ห้วยวังฮู บ้านจอมมณี หมู่ที่ 1 ต.มีชัย อ.เมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ฯ ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดถนน เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช ทั้งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและถนนเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง ใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย พร้อมกันนี้ได้จัดหน้าหน้าที่ ออกตรวจตรา ควบคุม กำกับ ดูแลบริเวณท่าเรือ ดังนี้ 1. ท่าเรือวัดพระธาตุหล้าหนอง เรือโดยสาร 7 ลำ 64 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 253 คน 2.ท่าเรือเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรือโดยสาร 115 ลำ 220 เที่ยว ผู้โดยสารใช้บริการ 2,438 คน 3.ท่าเรือทะเลบัวแดง เรือโดยสาร 54 ลำ 87 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,312 คน 4.ท่าเรือด่านศุลกากรบึงกาฬ เรือโดยสาร 6 ลำ 2 เที่ยว ผู้โดยสาร 35 คน 5.ท่าเรือศุลกากรปากชม เรือโดยสาร 5 ลำ เที่ยวไป 3 เที่ยว ผู้โดยสาร 12 คน เที่ยวกลับ 5 เที่ยว ผู้โดยสาร 32 คน
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการเรือ ผู้ควบคุมเรือ และคนประเรือ กำชับนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More