ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก อาการพักผู้ป่วยใน ๔ ชั้น โรงพยาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก อาการพักผู้ป่วยใน ๔ ชั้น โรงพยาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More