ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลวังเหนือ รวม 49 รายการ 270 หน่วย

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลวังเหนือ รวม 49 รายการ 270 หน่วย

โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลวังเหนือ รวม 49 รายการ 270 หน่วย ผุ้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5427 9100 ต่อ 307

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More