ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยกเว้นค่าทางด่วนทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นเวลา 7 วัน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ยกเว้นค่าทางด่วนทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นเวลา 7 วัน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ยกเว้นค่าทางด่วนทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นเวลา 7 วัน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 4 เม.ย. 66 ได้รับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม สำหรับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 66 เวลา 0.01 น.  ถึงวันที่ 18 เม.ย. 66 เวลา 24.00 น. รวม  7 วัน
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของทางพิเศษ และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเรื่องนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กทพ.) แล้ว ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ประเมินว่า ตลอด 7 วันข้างต้น จะมีปริมาณการใช้ทางพิเศษรวม 2,578,394 คัน เฉลี่ย 368,342 คันต่อวัน รวมเป็นรายได้ที่ กทพ.ไม่ได้เรียกเก็บตลอด 7 วันรวม รวม 105.22 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ตาม จะเกิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งด้านค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ และการประหยัดเวลาในการเดินทางคิดเป็นมูลค่ารวม  123.98 ล้านบาท แยกเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี 51.19 ล้านบาท  และจากทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 72.79 ล้านบาท

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More