ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 75 ชำรุด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 75 ชำรุด

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 75 ชำรุด ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4009 ต่อ 120

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More