ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานตเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานตเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานตเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประมูลปากเปล่า ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7608 ต่อ 141

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More