ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเที่ยวงาน”ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเที่ยวงาน”ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเที่ยวงาน”ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin

ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานใต้ร่มพระพระมี 241 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 ณ พื้นที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และการจัดแสดงอุโมงค์ไฟเรืองแสงและนิทรรศการสวนแสง จัดแสดงพระราชประวัติ 10 รัชกาล ณ สวนสันติชัยปราการ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 โดยได้มีการนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกมิติ มานำเสนอให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดจากมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย

#ใต้ร่มพระบารมี

#241ปีกรุงรัตนโกสินทร์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More