ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กกต.นราธิวาส เตือนผู้ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ายื่นคำขอลงทะเบียนฯ ภายในวันที่ 9 เม.ย.นี้

กกต.นราธิวาส เตือนผู้ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ายื่นคำขอลงทะเบียนฯ ภายในวันที่ 9 เม.ย.นี้

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ กกต.ได้ประกาศกำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน นี้ โดยสามารถยื่นได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นต่อเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ในวันและเวลาราชการ//ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 9 เมษายน เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวต่อว่า สำหรับวันเลือกตั้งล่วงหน้า ตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ พร้อมฝากก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและนโยบายพรรคการเมือง

อีกทั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ทั้งในระบบ IOS และAndroid

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More