ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ท่าอากาศยานดอนเมือง ปรับเปลี่ยนช่องทางเข้าอาคารจอดรถ 7 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 04.00 – 07.00 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง ปรับเปลี่ยนช่องทางเข้าอาคารจอดรถ 7 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 04.00 – 07.00 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง ปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถ 7 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 66 ระหว่างเวลา 04.00 – 07.00 น. ท่าอากาศยานดอนเมือง กระทรวงคมนาคม ได้มีการบริหารจัดการการจราจรเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าชานชาลาขาออกชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยจะมีการปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถ 7 ชั้น จากเดิมใช้ช่องทางเข้าชั้น 3 เส้นทางเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาออก เปลี่ยนมาใช้ช่องทางเข้าในชั้น 1 แทน  ทั้งนี้จะเริ่มการปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 66 ระหว่างเวลา 04.00 – 07.00 น. เท่านั้น นอกจากเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางเข้าอาคารจอดรถได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนำตลอดเส้นทางอีกด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More