ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลางขยายเวลาการเปลี่ยนเครื่อง EDC สำหรับร้านค้าที่ใช้งานครบ 5 ปี

กรมบัญชีกลางขยายเวลาการเปลี่ยนเครื่อง EDC สำหรับร้านค้าที่ใช้งานครบ 5 ปี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2127-7000, Call Center 0-2270-6400

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More