ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลางเตือน! ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ยกเลิกสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลางเตือน! ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ยกเลิกสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2127-7000, Call Center 0-2270-6400

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More