ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

🌾อธิบดีข้าว ชวนชาวนาปลูกข้าวรักษ์โลก ตาม BCG MODEL หนุนใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เพิ่มผลผลิต🌾🌾

🌾อธิบดีข้าว ชวนชาวนาปลูกข้าวรักษ์โลก ตาม BCG MODEL หนุนใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เพิ่มผลผลิต🌾🌾

🌾อธิบดีข้าว ชวนชาวนาปลูกข้าวรักษ์โลก ตาม BCG MODEL หนุนใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เพิ่มผลผลิต🌾🌾

▫️วันที่ 5 เม.ย. 2566) นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อ​รับฟังการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่พี่น้องชาวนาได้พบเจอ โดยยึดหลักเข้าถึง เข้าใจ และทำงานร่วมกันแบบคนในครอบครัวเดียวกัน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสระเตย ศูนย์ข้าวชุมชนสนามแจง​ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
▫️อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในโอกาสที่ได้ลงพื้นที่มาพบปะเกษตรกรในครั้งนี้ว่า ได้แนะแนวทางการลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้ชาวนาโดยการเชิญชวนชาวนาที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนมาร่วมกันปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG MODEL ซึ่งก็คือการปลูกข้าวปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงเป็นมิตรต่อผู้ผลิตและผู้บนิโภคอีกด้วย โดยเน้นการใช้สารจุลินทรีย์ และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมาเพิ่มประสิทธิภาพดิน ซึ่งการลงมาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
▫️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าวจะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้โดยที่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนำแต่ใส่ปุ๋ยลดลงจากอัตราแนะนำและใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมด้วยซึ่งผลผลิตที่ได้มีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More