ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดีอีเอสร่วมงาน Block On The Beach 2023

ดีอีเอสร่วมงาน Block On The Beach 2023

  วันนี้ (6 เมษายน 2566) – ดร.เอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Block On The Beach 2023 โดยได้ร่วมกล่าว Keynote ในหัวข้อ “Updates on Digital Thailand: The Role of Government” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “FUTURE OF WEB 3.0 + AI” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ทั้งนี้  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ โรงแรม Avista Grande Karon จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More