ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสตูล เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

จังหวัดสตูล เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

วันนี้ (7 เม.ย.66) นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูล ได้เข้าถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิม และกระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวใช้แอปพลิเคชัน “ThaiD”(Thai Digital Identity) หรือ ไทยดี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการใช้ทำธุรกรรมรวมถึงการใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วย

สำหรับแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือ สามารถใช้แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานประเทศไทยได้ , ลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ทันที , ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่เวปไซต์ของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , แจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน หรือจองคิวออนไลน์ และตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android รวมถึงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้แนะนำการเปิดใช้แอปพลิเคชัน “ThaiD” ผ่านเวทีประชุมของจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230407142850957

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More