ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วงชิงสภาพอากาศ ส่ง 7 หน่วยปฏิบัติการ กระจายกำลังขึ้นบินทำฝน “เหนือ อีสาน กลาง ใต้” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า เติมน้ำให้เขื่อน แก้ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วงชิงสภาพอากาศ ส่ง 7 หน่วยปฏิบัติการ กระจายกำลังขึ้นบินทำฝน “เหนือ อีสาน กลาง ใต้” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า เติมน้ำให้เขื่อน แก้ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วงชิงสภาพอากาศ ส่ง 7 หน่วยปฏิบัติการ กระจายกำลังขึ้นบินทำฝน “เหนือ อีสาน กลาง ใต้” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า เติมน้ำให้เขื่อน แก้ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

 #หน่วยฯเชียงใหม่ ขอแจ้งแผนบิน

ภารกิจ : บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อน

แนวการบิน – บริเวณ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

บริเวณ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน – อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

บริเวณ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

บริเวณ อ.เมือง จ.พะเยา – อ.งาว จ.ลำปาง

โปรย น้ำ จำนวน 900 ลิตร ความสูง 9,500 ฟุต

บริเวณ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา และเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

 หน่วยฯหัวหิน

ภารกิจ : ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ราชบุรี

แนวการบิน – บริเวณ ทิศตะวันออก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

บริเวณ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

พื้นที่เป้าหมาย : ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ราชบุรี

 

 #หน่วยฯกาญจนบุรี

ภารกิจ : ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี

แนวการบิน : บริเวณ อ.อู่ทอง – อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

บริเวณ อ.ไทรโยค – อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

พื้นที่เป้าหมาย : ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี

 

 #หน่วยฯลพบุรี

ภารกิจ : ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคกลาง จ.ลพบุรี จ.สระบุรี

แนวการบิน : บริเวณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี – อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

พื้นที่เป้าหมาย : ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคกลาง จ.ลพบุรี จ.สระบุรี

 

 #หน่วยฯสุราษฎร์ธานี

ภารกิจ: ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน

แนวการบิน : บริเวณ อ.ท่าแซะ – อ.สวี จ.ชุมพร

บริเวณ อ.หลังสวน จ.ชุมพร – อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

พื้นที่เป้าหมาย: พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตร ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

 

 #หน่วยฯแพร่

ภารกิจ : บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร น้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค และเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อน และอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แนวการบิน : บริเวณ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ถึงอ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

บริเวณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ถึงอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

บริเวณ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ถึงอ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

พื้นที่ที่เป้าหมาย :

พื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.น่าน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย พื้นที่การเกษตร จ.เพชรบูรณ์ จ.สุโขทัย และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในเขตรับผิดชอบ

 

 หน่วยฯ นครราชสีมา

ภารกิจ : ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร

แนวการบิน : บริเวณ อ.โนนสุวรรณ – อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

บริเวณ อ.แก้งสนามนาง – อ.คง จ.นครราชสีมา

พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ และจ.บุรีรัมย์

ข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More