ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ปลัด ทส.” ยกย่อง ขรก.ดีเด่น ประจำปี 65 ย้ำให้รักษามาตรฐาน เผยแพร่ความสำเร็จสู่เพื่อน มีค่านิยมสุจริต และ “คิดดี พูดดี ทำดี”

“ปลัด ทส.” ยกย่อง ขรก.ดีเด่น ประจำปี 65 ย้ำให้รักษามาตรฐาน เผยแพร่ความสำเร็จสู่เพื่อน มีค่านิยมสุจริต และ “คิดดี พูดดี ทำดี”

“ปลัด ทส.” ยกย่อง ขรก.ดีเด่น ประจำปี 65 ย้ำให้รักษามาตรฐาน เผยแพร่ความสำเร็จสู่เพื่อน มีค่านิยมสุจริต และ “คิดดี พูดดี ทำดี”
วันนี้ (10 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ราย โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น มีจรรยาบรรณของข้าราชการที่เพียบพร้อม และมีผลงานปรากฏโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด ทส. ได้นำแบบอย่างที่ดีไปประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนต่อไป 
โอกาสนี้ ปกท.ทส. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 18 ราย ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยิ่งในชีวิตของการเป็นข้าราชการ พร้อมกล่าวให้โอวาทว่า ขอให้เป็นต้นแบบและรักษามาตรฐานของการเป็น “ข้าราชการที่ดี” โดยขอให้ทุกท่านกลับไปถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่เพื่อนร่วมงาน ต่อยอดขยายผลความสำเร็จไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพราะในขณะเดียวกัน ยังมีข้าราชการอีกหลายหมื่นคน ที่ยังคงทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ แต่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วรางวัลที่สำคัญของการทำงาน คือ การยอมรับจากประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากกผลการปฏิบัติงานของทุกคน เพราะไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของระบบราชการ ทั้งการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือการอยู่ในสำนักงาน การปฏิบัติภารกิจเพื่อการปราบปราม หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ล้วนต่างมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น จึงขอให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นในความดี มีค่านิยมสุจริต และที่สำคัญ คือ “คิดดี พูดดี ทำดี” เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงาน
ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/152458

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More