ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4104

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More