ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางราง เปิดแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

กรมการขนส่งทางราง เปิดแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

  ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 โดยมีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
                   1. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบราง ได้จัดเจ้าหน้าที่ของ ขร. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานผู้ให้บริการหากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งดำเนินการสุ่มตรวจระบบขนส่งทางรางรูปแบบต่างๆ เพื่อตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการระบบราง ทั้งจำนวนเที่ยววิ่ง ปริมาณผู้โดยสารระบบราง และข้อมูลอุบัติเหตุ/เหตุขัดข้องประจำวัน
                   2. การประสานหน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟและรถไฟฟ้า จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางรถไฟ/รถไฟฟ้า รวมทั้ง เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการให้บริการและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ รวมทั้งประสาน รฟท. เพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในการเดินทาง ส่วนระบบ
รถไฟฟ้าให้เพิ่มความถี่การให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2566 ตามจุดต่างๆ และเดินทางกลับที่พักได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ขร. ยังได้ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางดำเนินการตรวจวันแอลกอฮอล์พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมต่อการทำงาน
                   3. การขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ให้บริการ สวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
                   ดร.พิเชฐฯ กล่าวตอนท้ายว่า ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ผ่านจุดตัดทางรถไฟอย่างระมัดระวัง เช่น การไม่แซงกันก่อนถึงทางรถไฟ ไม่ฝ่าไม้กั้น/แผงกั้น รวมถึงชะลอความเร็วและหยุดรถเมื่อมีสัญญาณรถไฟกำลังจะมาถึง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางและประชาชนทุกคนจะมีความสุขในการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสะดวก ปลอดภัย ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67200

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More