ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายมีผลตั้งแต่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายมีผลตั้งแต่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายมีผลตั้งแต่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ธ.ออมสินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี มีผลวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ธนาคารจึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.40% ต่อปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย และดูแลผู้ฝากเงินให้ได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น โดยเป็นการปรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน เพิ่มขึ้น 0.05-0.20% ต่อปี และเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี รวมถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตรา 0.25% ต่อปี ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของตลาดด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยคำนึงถึงผลกระทบและเพื่อให้ลูกค้ามีระยะเวลาการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67203

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More